Free Download Oktagon MMA  APK

Free Download Oktagon MMA APK

Description of Oktagon MMA

02tv OKTAGON VÝZVA je osmidílná televizní reality show z prostředí bojových sportů, která nabízí sport a akční zábavu v jednom. Během osmi týdnů budeme sledovat mladé, špičkově připravené atlety – zápasníky MMA. Ti spolu nejen trénují, ale i žijí v jedné vile a především mezi sebou zápasí o titul šampióna.

Součástí show je nejen náročná příprava, která se v MMA týká bojových sportů jako jsou box, thaibox, jiu jitsu, judo a další, ale také tvrdé silové, kondiční a crossfit tréninky. Neodmyslitelně k tomuto sportu patří i náročné shazování do váhového limitu se kterým mají mnozí bojovníci velké problémy.

Diváci nahlédnou do soukromí bojovníků a budou sledovat společné soužití během náročné přípravy na jednotlivé zápasy. Zdaleka ne každý je psychicky připraven se v takto individuálním sportu o vše dělit s dalšími sedmi borci a také být neustále středem pozornosti kamer.

Proti sobě se postaví dva čtyřčlenné týmy, které se skládají ze čtyř Čechů a čtyř Slováků. Připravovat se budou pod vedením zkušených trenérů a úspěšných zápasníků. Všichni mají stejný sen, ale vítězem a šampiónem reality show O2tv OKTAGON VÝZVA, který získá roční kontrakt na 10.000 eur může být jen jeden.
02tv Octagon challenge is the Eightfold reality TV show of martial arts environment, which offers sports and entertainment in one action. During the eight weeks we watch young, well prepared athletes – wrestlers MMA. They not only train together, but live in one villa and foremost among themselves struggling for the title of champion.

Part of the show is not only consuming preparation, which concerns the MMA combat sports such as boxing, thaibox, jiu jitsu, judo and others, but also hard power, fitness and CrossFit workouts. Inherent to this sport and demanding to dropping weight limit with which many fighters have big problems.

Viewers gain insight into the privacy of fighters and will monitor the cohabitation during intensive preparation for individual matches. Not everyone is mentally prepared in this way individual sport for all to share with seven other guys and always be the center of attention cameras.

Against each other to build two four-member teams, which consist of four Czechs and Slovaks four. Prepare to be led by experienced coaches and successful wrestlers. They all have the same dream, but a winner and a champion of O2 TV reality show octagon challenge, which gives an annual contract for 10,000 euros can be only one.
– oktagon vyzva 2

App Information of Oktagon MMA

App Name Oktagon MMA
Package Name sk.oktagon
Version
Rating ( 30 )
Size 12.3 MB
Requirement Android 4.0+
Updated
Installs 1,000+
Category Apps, Sports
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *