Free Download KofiUp  APK

Free Download KofiUp APK

Description of KofiUp

Pij kawę w niezależnych kawiarniach i oszczędzaj do 50%. 4zł na START od KofiUp. Latte, Cappucino zawsze za 6,2 zł! Americano, Espresso zawsze 4,2zł! Wybieraj spośród prepaidowych planow KofiUp zawierających 3, 5 lub 10 kubków. Nie ważne gdzie jesteś, KofiUp zaprasza Cię na kawę zawsze w tej samej niskiej cenie.

—— CZYM JEST KOFI UP? ——

Aplikacja mobilna, dzięki której napijesz się kawy w warszawskich niezależnych kawiarniach nawet do 50% taniej!

KofiUp oferuje prepaidowe plany do wykorzystania w niezależnych kawiarniach na terenie Warszawy, Krakowa Trójmiasta oraz Białegostoku a wkrótce całej Polski.

Na dobry początek każdy użytkownik dostaje 4zł kredytów, które może wykorzystać na zakup pierwszego planu KofiUp! Jak? Instalujesz aplikacji, wchodzisz do sekcji “Kup KofiUp PLAN”, wybierasz swój plan a podczas zakupu 4zł odliczane są od wartości planu.

—— JAK DZIAŁA KOFIUP?——

Dzięki funkcji geolokalizacji w każdej chwili uzyskujesz informację o lokalizacji najbliższej kawiarni obsługującej aplikację KofiUp. W lokalu, bez gotówki czy karty odbierzesz swoją ulubioną kawę nawet do 50% taniej.

KofiUp oferuje unikalne plany prepaidowe, dzięki którym, każdy znajdzie coś dla siebie!

Plan BASIC:
zawierający kawy: Espresso, Americano oraz Herbatę w filiżance,

Plan PREMIUM:
Plan BASIC plus m.in. kawy: Cappuccino, Flat White, Latte, Lemoniada, Herbata w Dzabnku oraz inne napoje..

W każdym planie masz do wyboru 3, 5 lub 10 kubków kawy.

——POLECAJ I OSZCZĘDZAJ ——

Im więcej osób zaprosisz do korzystania z aplikacji, tym więcej kredytów trafi na Twoje konto. PODARUJ 4zł! OTRZYMAJ 4zł!
Polecając aplikacje KofiUp swoim bliskim oboje otrzymujecie kredyty, które pomniejszają koszt nowego planu. Jedyny warunek to instalacja przez Twojego przyjaciela aplikacji KofiUp i wpisanie kodu polecającego przed wykupem pierwszego planu! Gdy znajomy wykupi pierwszy plan na Twoje konto trafia 4zł!

—— KAWA W PREZENCIE – PODZIEL SIĘ KAWĄ Z BLISKĄ CI OSOBĄ——

W KofiUp masz możliwość obdarowania bliskiej Ci osoby prezentem w postaci planu KofiUp. Wszystko załatwisz z poziomu aplikacji, a już po chwili osoba obdarowana zostanie powiadamiana o czekającym na nią prezencie.

Odkrywaj nowe ciekawe miejsca i ciesz się smakiem znakomitej kawy razem z KofiUp.

Więcej o KofiUp:

Strona: www.kofiup.pl
Facebook: facebook.pl/kofiup
Instagram: instagram.com/kofiup @kofiup
Zapytania ogólne: [email protected]
Zgłaszanie błędów lub sugestie do poprawek: [email protected]
Drink coffee at independent cafes and save up to 50%. 4zł START of KofiUp. Latte, Cappuccino always for 6,2 zł! Americano, Espresso always 4,2zł! Choose from prepaid plans KofiUp of 3, 5 or 10 cups. No matter where you are, KofiUp invites you to a cup of coffee is always at the same low price.

KOFI —— WHAT IS UP? ——

The mobile application, through which you drink coffee in the Warsaw independent cafes up to 50% off!

KofiUp offering prepaid plans to use in independent cafes in Warsaw, Krakow and Bialystok Tri-City and soon the whole Polish.

Start each user gets 4zł credits that can be used for the purchase of the first plan KofiUp! How? Installing the application, you enter the section “Buy KofiUp PLAN”, choose your plan and the purchase 4zł be deducted from the value of the plan.

—— HOW DOES KOFIUP? ——

Thanks to the geolocation feature at any time you get information about the location of the nearest cafe serving application KofiUp. In the premises, without cash or cards you receive your favorite coffee up to 50% cheaper.

KofiUp offers a unique prepaid plans, whereby, everyone will find something for everyone!

Plan BASIC:
containing coffee: Espresso, Americano and tea in a cup,

Plan PREMIUM:
Plan BASIC plus, among others, Coffee: Cappuccino, Flat White, Latte, Lemonade, Tea Dzabnku and other beverages ..

In every plan you have a choice of 3, 5 or 10 cups of coffee.

Share —— —— AND SAVE

The more people you invite to use the application, the more loans will go to your account. Give 4zł! GET 4zł!
Commending applications KofiUp your loved ones receive both loans, which are deducted from the cost of the new plan. The only condition is an installation by your friend KofiUp application and enter referral code before maturity foreground! When the friend buys first plan your account gets 4zł!

—— COFFEE GIFT – SHARE WITH COFFEE loved one ——

In KofiUp you have the opportunity endowments people you love gift in the form of a plan KofiUp. But everything from the application, and after a while a person is endowed notified of waiting for her gift.

Discover new interesting places and enjoy the taste of excellent coffee with KofiUp.

More about KofiUp:

Page: www.kofiup.pl
Facebook: facebook.pl/kofiup
Instagram: instagram.com/kofiup @kofiup
General Inquiries: [email protected]
Reporting bugs or suggestions for amendments: [email protected]
– poprawki błędów i stabilności aplikacji
– poprawa błędu wyłączania się aplikacji przy aktualizowaniu listy lokali

– 4 zł DLA NOWEGO UŻYTKOWNIKA

Razem ponad 100 kawiarni w Warszawie, Krakowie, Trójmieście!

App Information of KofiUp

App Name KofiUp
Package Name pl.kofiup
Version
Rating ( 160 )
Size 6.5 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated
Installs 5,000+
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *