Free Download ABCDius.sk  APK

Free Download ABCDius.sk APK

Description of ABCDius.sk

Aplikácia ABCDius.sk ponúka zoznam výrobkov a služieb od lokálnych dodávateľov priamo vo vašom meste. Orientuje sa na prezentáciu finálnych produktov od najbližších predajcov a poskytovateľov služieb.

Zadaním klúčových slov vám vyhľadávač ponúkne zoznam hľadaného obsahu. Výberom sa dostanete do prezentačnej karty výrobku alebo služby. Tu máte súčasne možnosť zobrazenia kontaktu na predajcu ako aj jeho ďalšie ponúkané výrobky alebo služby. To všetko doplnené fotogalériou a popisom.

Obsah aplikácie je zoradený do prehľadných kategórii. Filter vám umožňuje hľadať požadovaný obsah výberom mesta, hlavnej kategórie a podkategórie. To všetko s možnosťou vyhľadať požadovaný produkt aj v iných mestách v rámci celého SR.

Aplikácia je podporená internetovou stránkou www.abcdius.sk s responzívnym dizajnom, prispôsobeným pre tablety a mobily.
ABCDius.sk application offers a list of products and services from local suppliers directly in your city. It focuses on the presentation of the final products coming from vendors and service providers.

Type a keyword search engine will offer you a list of search content. The selection is to get a presentation card product or service. Here you have the opportunity to simultaneously view the contacts for the seller as well as the other products or services offered. All this accompanied by a photo gallery and description.

App content is sorted in convenient categories. The filter allows you to find the desired content by selecting a city, the main categories and subcategories. All of which can find the desired product in other cities throughout Slovakia.

The application is supported by an internet website www.abcdius.sk with responsive design, customized for tablets and mobile phones.
Úprava design-u.

App Information of ABCDius.sk

App Name ABCDius.sk
Package Name sk.enterdesign.abcdius
Version
Rating ( 2 )
Size
Requirement 4.0.3 and up
Updated
Installs 50+
Category Apps, Business
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *