Download Unibet  QUIZ  APK

Download Unibet QUIZ APK

Description of Unibet QUIZ

Unibet QUIZ og QUIZ Kalender er et gratis interaktivt koncept der gør det muligt at quizze med andre via en storskærm eller TV. Din egen smartphone, fungerer som controller for aktiviteten. Ved hjælp af quizkalenderen kan du finde den næste aktuelle quiz nær dig. Deltagelses vil blive annonceret på en fælles synlig skærm på udvalgte lokationer eller på dit eget tv eller computer. Det er gratis at deltage i Unibet QUIZ og er et alternativ til Unibets betalte spil. Der vil være præmier at vinde for de hurtige og dygtige deltagere.

Se efter Unibet QUIZ, der hvor du opfordres til at deltage eller følg de lokale anvisning for at deltage.

Åben app’en, login ind med din profil (VI POSTER IKKE NOGET PÅ NOGLE AF DE VALGTE LOGIN MEDIER) indtast koden fra den skærm hvorfra du opfordres til at deltage, og du er klar til at være med.
Unibet QUIZ QUIZ and Calendar is a free interactive concept that allows to quiz with others via a big screen or TV. Your own smartphone acts as controller for the activity. Using quiz calendar, you can find the next quiz near you. Entry will be announced at a joint visible screen at selected locations or on your TV or computer. It is free to join Unibet QUIZ and is an alternative to the Unibet paid games. There will be prizes to be won for the quick and skillful players.

Look for Unibet QUIZ, where you are invited to participate or follow local instructions to participate.

Open the app, login using your account (VI ITEMS NOT SOMETHING ON SOME OF THE SELECTED LOG MEDIA) enter the code from the screen from which you are encouraged to join and you are ready to join.

App Information of Unibet QUIZ

App Name Unibet QUIZ
Package Name qanda.dk.qanda.launch.unibet
Version
Rating ( 4 )
Size 17.2 MB
Requirement Android 3.0+
Updated
Installs 1,000+
Category Games, Trivia
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *