Download Nederlandse Wetboeken  APK

Download Nederlandse Wetboeken APK

Description of Nederlandse Wetboeken

Nederlandse wetgeving op een gemakkelijke manier toegankelijk op je telefoon en/of tablet.

Bevat de laatst beschikbare, volledige teksten van de Grondwet, Wetboek van Strafrecht, Wetboeken van Burgerlijke rechtsvordering en van Strafvordering en alle delen van het Burgerlijk Wetboek.

Het Burgerlijk Wetboek bestaat uit de volgende boeken:
Boek 1 – Personen- en familierecht
Boek 2 – Rechtspersonen
Boek 3 – Vermogensrecht in het algemeen
Boek 4 – Erfrecht
Boek 5 – Zakelijke rechten
Boek 6 – Algemeen gedeelte van de verbintenissenrecht
Boek 7 – Bijzondere overeenkomsten
Boek 7A – Bijzondere overeenkomsten; vervolg
Boek 8 – Verkeersmiddelen en vervoer
Boek 10 – Internationaal privaatrecht
Dutch legislation in an easy way accessible on your phone and / or tablet.

Contains the latest available, full texts of the Constitution, Criminal Code, Codes of Civil Procedure and Criminal Procedure and all parts of the Civil Code.

The Civil Code consists of the following books:
Book 1 – Personal and family
Book 2 – Legal
Book 3 – Property Law in general
Book 4 – Inheritance
Book 5 – Rights in rem
Book 6 – General part of contract law
Book 7 – Special Agreements
Book 7A – Special agreements; continuation
Book 8 – Traffic and Transport Means
Book 10 – International Private Law
mogelijkheid toegevoegd om advertenties te verwijderen

App Information of Nederlandse Wetboeken

App Name Nederlandse Wetboeken
Package Name wi.wb
Version
Rating ( 30 )
Size 3.6 MB
Requirement Android 4.0+
Updated
Installs 1,000+
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *